• Kako je 1 = 2
    Matematičkim postupcima pokušat ćemo vas uvjeriti u ovu tvrdnju! Nizom matematičkih operacija doći ćemo do konačnog izraza da je 1 = 2. To naravno nije točno, a na kraju ćemo otkriti gdje je greška! Krenimo od izraza koji je točan: 0 = 0. To možemo zapisati i pomoću nepoznanice 'a', jer je a2 - a2 = 0. Stoga slijedi: a2 - a2 = a2 - a2 S lijeve s

    Opširnije...
  • Kako učiti brže koristeći razne tehnike pamćenja
    Učenje je proces kojim usvajamo i oblikujemo znanja, vještine, strategije, vjerovanja, stavove i ponašanje. Svi smo u životu iskusili da je učenje zahtjevan i mukotrpan proces, stoga su ljudi uvijek pokušavali pronaći način kako sa što manje truda i što brže usvojiti neko gradivo.

    Opširnije...