Kako je 1 = 2

Opis:

Matematičkim postupcima pokušat ćemo vas uvjeriti u ovu tvrdnju! Nizom matematičkih operacija doći ćemo do konačnog izraza da je 1 = 2. To naravno nije točno, a na kraju ćemo otkriti gdje je greška!

Krenimo od izraza koji je točan: 0 = 0.

To možemo zapisati i pomoću nepoznanice 'a', jer je a2 - a2 = 0. Stoga slijedi:

a2 - a2 = a2 - a2

S lijeve strane ćemo izlučiti 'a', a s desne ćemo izraz po formuli za razliku kvadrata pretvoriti u dvije zagrade:

a(a-a) = (a-a)(a+a)  

Nadalje ćemo izraz podijeliti s (a-a), što je jednako kao i da kratimo jednake izraze s lijeve i desne strane. Ostaje izraz:

a = 2a , jer je a+a = 2a. Izraz potom kratimo s 'a' i konačno ostaje:

1 = 2!

Savjeti

  • U čemu je greška?

    Ako niste matematičar, ovaj račun vam djeluje uvjerljivo. No, u matematici je zabranjeno dijeliti s nulom, a to smo upravo učinili skrativši izraz s (a-a), što je jednako 0.

    Ako dijelimo neki broj sa sve manjim brojem dobivamo sve veći broj kao rezultat i iz toga slijedi da dijeljenje sa nulom daje beskonačno.

    Dijeljenje s nulom nije definirano.

Izvori i Citati

Komentari

  • Komentiraj

    Please Logiraj se za objavu komentara


Prethodni Idući

Facebook Google+ Twitter Addthis